Thông báo Thể lệ cuộc thi "Sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về thị xã Ninh Hòa"

Thứ Ba, 21/10/2014, 21:23 [GMT+7]

Thông báo Thể lệ cuộc thi "Sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về thị xã Ninh Hòa"

Để góp phần chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập thị xã Ninh Hòa và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, được sự đồng ý của UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND thị xã Ninh Hòa phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật thuộc các thể loại: Ca khúc, thơ, bút ký và truyện ngắn.
 
I. NỘI DUNG TÁC PHẨM DỰ THI
 
- Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và những truyền thống tốt đẹp của người dân Ninh Hòa xưa và nay, qua đó động viên cán bộ nhân dân thị xã tiếp tục vươn lên, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.
 
- Phản ánh những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân thị xã đã phấn đấu đạt được trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là từ khi có đường lối đổi mới của Đảng cho đến nay.
 
- Ca ngợi và biểu dương những tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến thuộc các lĩnh vực để từ đó nhân rộng, tạo nên diện mạo mới, thành tựu mới trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. 
 
II/ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
 
- Tất cả văn nghệ sỹ, nhà báo, những người sáng tác chuyên nghiệp hoặc không chuyên  nghiệp, cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang,... đang sống và làm việc trong và ngoài thị xã Ninh Hòa đều có thể tham gia cuộc thi.
 
- Thành viên Ban tổ chức và Ban giám khảo của cuộc thi không được tham gia cuộc thi.
 
III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM THAM GIA DỰ THI
 
1. Mỗi tác giả (kể cả bút ký, truyện ngắn, thơ và ca khúc) có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi và không giới hạn về số lượng.
 
2. Tác phẩm dự thi (kể cả bút ký, truyện ngắn, thơ và ca khúc) phải là tác phẩm mới chưa được công bố trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng.
 
3. Tác phẩm tham dự cuộc thi (kể cả bút ký, truyện ngắn, thơ và ca khúc) phải đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu tác phẩm được trao giải mà vi phạm pháp luật về bản quyền, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo sẽ xem xét để thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
4. Tác phẩm dự thi phải gửi bằng văn bản, được thể hiện bằng chữ, có thể đánh máy hoặc chép tay nhưng phải rõ ràng trên khổ giấy A4, đồng thời  phải ghi đầy đủ tên tác giả (kể cả bút danh và tên thật), địa chỉ, số điện thoại để Ban Tổ chức cuộc thi liên hệ khi cần thiết. 
 
5. Đối với bút ký và truyện ngắn, tác phẩm dài không quá 4.000 chữ. Đối với thơ, cuộc thi chấp nhận tất cả các loại thơ, kể cả Trường ca. Đối với ca khúc, cuộc thi chỉ chấp nhận tác phẩm dự thi là ca khúc.
 
6. Các tác phẩm gửi dự thi, Ban tổ chức đuợc toàn quyền sử dụng và không trả lại cho tác giả. 
 
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI
 
1. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 11 năm 2014 cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015. Việc tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi, sẽ được Ban tổ chức cuộc thi thông báo sau.
 
2. Địa điểm nhận bài dự thi: Tác phẩm dự thi (kể cả bút ký, truyện ngắn, thơ và ca khúc) ghi rõ ngoài phong bì nội dung “Tác phẩm dự thi viết về thị xã Ninh Hòa” và gửi về một trong 02 địa chỉ sau:
 
a/ Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Ninh Hòa - Số 999 - Đường Trần Quý Cáp thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
 
b/ Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa, số 34 - Đường Yersin, TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.
 
V. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO VÀ GIẢI THƯỞNG
 
1/ Hội đồng Giám khảo: Ban tổ chức cuộc thi sẽ mời những Nhà văn và Nhạc sĩ có uy tín để tham gia Hội đồng Giám khảo.
 
2/ Cơ cấu giải thưởng:
 
Giải thưởng cuộc thi được chia làm 3 loại:
 
a/ Về bút ký và truyện ngắn:
 
+ Giải nhất: 01 giải 12.000.000đ
 
+ Giải nhì: 02 giải, mỗi giải 9.000.000đ
 
+ Giải ba: 03 giải, mỗi giải 6.000.000đ
 
+ Giải khuyến khích: 5 giải, mỗi giải 3.000.000đ 
 
b/ Về thơ:
 
+ Giải nhất: 01 giải 12.000.000đ
 
+ Giải nhì: 02 giải, mỗi giải 9.000.000đ  
 
+ Giải ba: 03 giải, mỗi giải 6.000.000đ  
 
+ Giải khuyến khích: 5 giải, mỗi giải 3.000.000đ 
 
c/ Về ca khúc:
 
+ Giải nhất: 01 giải 12.000.000đ
 
+ Giải nhì: 02 giải, mỗi giải 9.000.000đ  
 
+ Giải ba: 03 giải, mỗi giải 6.000.000đ  
 
+ Giải khuyến khích: 5 giải, mỗi giải 3.000.000đ 
 
Ban Tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, các tác giả chuyên và không chuyên nghiệp trong và ngoài thị xã Ninh Hòa tham gia để cuộc thi được thành công tốt đẹp.
 
 
.

các thông tin tiện ích