08:10, 18/10/2019

Thông báo mất giấy tờ

Tôi tên Nguyễn Văn Mua, sinh năm 1992. Thường trú Lô 476/12 Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang; là chủ tàu cá KH 06765 TS, công suất 18CV, hành nghề lưới cước. Ngày 10/9/2019, trong lúc tàu đang khai thác thì bị nước tràn vào làm hư hỏng tàu và toàn bộ Giấy tờ tàu cá (Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, giấy phép khai thác thủy sản).

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ


Tôi tên Nguyễn Văn Mua, sinh năm 1992. Thường trú Lô 476/12 Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang; là chủ tàu cá KH 06765 TS, công suất 18CV, hành nghề lưới cước. Ngày 10/9/2019, trong lúc tàu đang khai thác thì bị nước tràn vào làm hư hỏng tàu và toàn bộ Giấy tờ tàu cá (Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy phép khai thác thủy sản). Nay tôi đăng thông báo này để làm thủ tục cấp lại giấy tờ tàu cá nói trên.