09:01, 04/01/2019

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đức Vạn Phước bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: 01 Tăng Bạt Hổ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0986000578


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201517645 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 30/9/2015.

Bố cáo giải thể doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Đức Vạn Phước


Địa chỉ: 01 Tăng Bạt Hổ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0986000578


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201517645 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 30/9/2015.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.