Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Thứ Hai, 28/12/2015, 23:05 [GMT+7]

Bố cáo giải thể doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Kết nối Nha Trang


Địa chỉ: Căn hộ 1410 CT6A KĐT Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0905.166105


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201637653 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 20/3/2015.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.

.

các thông tin tiện ích