09:10, 16/09/2023

Thông báo mời chào giá

V/v: Bảo dưỡng định kỳ năm 2023 đối với 03 xe cứu hỏa (BKS: CXR-12101, CXR-12102 và CXR-12103) của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Bảo dưỡng định kỳ năm 2023 đối với 03 xe cứu hỏa (BKS: CXR-12101, CXR-12102 và CXR-12103) của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với dịch vụ cung cấp vui lòng truy cập link sau:

https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-bao-duong-dinh-ky-nam-2023-doi-voi-03-xe-cuu-hoa-bks-cxr-12101-cxr-12102-va-cxr-12103-cua-cang-hang-khong-quoc-te-cam-ranh

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian phát hành thông báo mời chào giá: Ngày 18 tháng 9 năm 2023 

- Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: Trước 14h00, ngày 22 tháng 9 năm 2023.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát bưu phẩm.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

• Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh 

• Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

• Email: vpchkcxr@gmail.com. Điện thoại: (0258) 3989988 / 3989918. 

3. Thông tin liên hệ:

- Người liên hệ: Ông Tạ Hồng Quảng. Điện thoại: 0905.160.533.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký hoạt động doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp. 

- Có kinh nghiệm thực hiện bảo dưỡng/sửa chữa các xe cứu hỏa/ xe chuyên dùng;

- Có tối thiểu hợp đồng tương tự đã hoàn thành về việc bảo dưỡng/sửa chữa các xe cứu hỏa/ xe chuyên dùng với giá trị hợp đồng từ 100 triệu đồng trở lên (hồ sơ cung cấp bản sao y bản chính có xác nhận của đơn vị chào giá).

- Không có tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.