Góc ảnh
01:02, 24/02/2021

Lan tỏa tinh thần thi đua

Năm 2020, các phong trào thi đua tiếp tục được hưởng ứng, triển khai mạnh mẽ trong toàn tỉnh; khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần làm việc tận tụy, ý chí khắc phục khó khăn, nỗ lực phát huy sáng kiến, giải pháp hữu ích…

Năm 2020, các phong trào thi đua tiếp tục được hưởng ứng, triển khai mạnh mẽ trong toàn tỉnh; khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần làm việc tận tụy, ý chí khắc phục khó khăn, nỗ lực phát huy sáng kiến, giải pháp hữu ích… của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhờ đó, toàn tỉnh đã thực hiện được mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
 
 
Báo Khánh Hòa xin giới thiệu đến bạn đọc một số hình ảnh về các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua.  
 

 

Hoạt động sản xuất của Khatoco.Ảnh: Đình Lâm
Hoạt động sản xuất của Khatoco.  Ảnh: Đình Lâm

 

 

Lấy mẫu xét nghiệm cho công dân về từ nước ngoài ở cơ sở lưu trú. Ảnh: Thảo Ly
Lấy mẫu xét nghiệm cho công dân về từ nước ngoài ở cơ sở lưu trú. Ảnh: Thảo Ly

 

 

Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang vận chuyển cây cảnh phục vụ Hội hoa xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: Thái Thịnh
Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang vận chuyển cây cảnh phục vụ Hội hoa xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: Thái Thịnh

 

 

Người dân huyện Khánh Sơn thu hoạch sầu riêng. Ảnh: Bích La
Người dân huyện Khánh Sơn thu hoạch sầu riêng. Ảnh: Bích La

 

 

Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Vĩnh Phước là điển hình tiên tiến về kinh tế hợp tác.  Ảnh: Công Định
Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Vĩnh Phước là điển hình tiên tiến về kinh tế hợp tác. Ảnh: Công Định
 
 
 
Nhóm P.V