Góc ảnh
10:06, 11/06/2020

Dấu ấn người làm báo Khánh Hòa

Nhiệm kỳ 2016 - 2020, các cơ quan báo chí trong tỉnh Khánh Hòa đã tập trung tuyên truyền, phản ánh toàn diện các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Luôn đồng hành cùng hội viên, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, bảo vệ quyền lợi hội viên và tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện.

Nhiệm kỳ 2016 - 2020, các cơ quan báo chí trong tỉnh Khánh Hòa đã tập trung tuyên truyền, phản ánh toàn diện các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Luôn đồng hành cùng hội viên, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, bảo vệ quyền lợi hội viên và tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện. Dưới đây là những hình ảnh nổi bật, ghi lại dấu ấn của người làm báo Khánh Hòa trong hoạt động nghiệp vụ, công tác xã hội đối với cộng đồng.

 

 Phóng viên, nhà báo là hội viên Hội Nhà báo tỉnh tác nghiệp tại Festival Biển Nha Trang năm 2019

Phóng viên, nhà báo là hội viên Hội Nhà báo tỉnh tác nghiệp tại Festival Biển Nha Trang năm 2019

 

Các vị lãnh đạo tỉnh xem ấn phẩm báo chí  trưng bày tại Hội Báo xuân năm 2020.

Các vị lãnh đạo tỉnh xem ấn phẩm báo chí trưng bày tại Hội Báo xuân năm 2020.

 

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh đón nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh đón nhận cờ thi đua của Chính phủ.

 

 

Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tặng quà cho trẻ em  ở huyện miền núi Khánh Vĩnh. (Ảnh tư liệu Hội Nhà báo tỉnh)

Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tặng quà cho trẻ em ở huyện miền núi Khánh Vĩnh.

 

Các hội viên Hội Nhà báo tỉnh đi thực tế tại tỉnh Quảng Bình. (Ảnh tư liệu Hội Nhà báo tỉnh)

Các hội viên Hội Nhà báo tỉnh đi thực tế tại tỉnh Quảng Bình. (Ảnh tư liệu Hội Nhà báo tỉnh)

 

N.T