Phú Khánh - ngày này 40 năm trước!

Thứ Sáu, 15/02/2019, 23:57 [GMT+7]

Phú Khánh - ngày này 40 năm trước!

Tất cả người dân Việt Nam đều nhớ ngày 17-2-1979, ngày mà cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc đã nổ ra. Nhân dịp này, Báo Khánh Hòa giới thiệu chùm ảnh tư liệu Báo Phú Khánh tháng 2 và 3-1979 ghi lại khí thế, quyết tâm của quân và dân Phú Khánh 40 năm trước với tấm lòng biết ơn và tôn vinh hàng vạn chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh để bảo vệ biên cương Tổ quốc. Để các thế hệ hôm nay hiểu hết được giá trị của đất nước hòa bình, độc lập, sống xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

 

Cuộc biểu dương lực lượng của đoàn viên, thanh niên tổ chức chiều 8-3-1979 tại Nha Trang.

Cuộc biểu dương lực lượng của đoàn viên, thanh niên tổ chức chiều 8-3-1979 tại Nha Trang.

 

 

Báo Phú Khánh số 239, thứ Tư ngày 21-2-1979, đăng toàn văn “Tuyên bố của Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của những người cầm quyền Trung Quốc”.

Báo Phú Khánh số 239, thứ Tư ngày 21-2-1979, đăng toàn văn “Tuyên bố của Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của những người cầm quyền Trung Quốc”.

 

 

Báo Phú Khánh số 241, thứ Tư ngày 28-2-1979, có các tin bài nổi bật như: “Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục mít tinh, đẩy mạnh mọi mặt công tác để cùng cả nước đánh thắng bọn xâm lược”; “Tuổi trẻ Nha Trang hăng hái ra tiền tuyến”; “Hạt thóc vì tiền tuyến”.

Báo Phú Khánh số 241, thứ Tư ngày 28-2-1979, có các tin bài nổi bật như: “Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục mít tinh, đẩy mạnh mọi mặt công tác để cùng cả nước đánh thắng bọn xâm lược”; “Tuổi trẻ Nha Trang hăng hái ra tiền tuyến”; “Hạt thóc vì tiền tuyến”.

 

Số báo 242, thứ Bảy ngày 3-3-1979 với các bài viết: “Các lực lượng vũ trang, nhân dân TP. Nha Trang nâng cao kỹ thuật tập luyện, sẵn sàng chiến đấu”; “Khắp nơi sôi sục căm thù, quyết tâm hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, góp phần đánh bại bọn xâm lược”…

Số báo 242, thứ Bảy ngày 3-3-1979 với các bài viết: “Các lực lượng vũ trang, nhân dân TP. Nha Trang nâng cao kỹ thuật tập luyện, sẵn sàng chiến đấu”; “Khắp nơi sôi sục căm thù, quyết tâm hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, góp phần đánh bại bọn xâm lược”…

 

Báo Phú Khánh số 243, thứ Tư ngày 7-3-1979, đăng “Lệnh Tổng động viên trong cả nước của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng để bảo vệ Tổ quốc; toàn văn “Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” hiệu triệu nhân dân cả nước ra trận đánh đuổi quân xâm lược.

Báo Phú Khánh số 243, thứ Tư ngày 7-3-1979, đăng “Lệnh Tổng động viên trong cả nước của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng để bảo vệ Tổ quốc; toàn văn “Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” hiệu triệu nhân dân cả nước ra trận đánh đuổi quân xâm lược.

 

 

Đáp lời kêu gọi của Đảng, Lệnh Tổng động viên của Nhà nước: 50 vạn đoàn viên, thanh thiếu niên toàn tỉnh hô vang lời thề quyết thắng; quân dân trong tỉnh nêu cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ sản xuất và sẵn sàng chiến đấu (Báo Phú Khánh số 244, thứ Bảy ngày 10-3-1979).

Đáp lời kêu gọi của Đảng, Lệnh Tổng động viên của Nhà nước: 50 vạn đoàn viên, thanh thiếu niên toàn tỉnh hô vang lời thề quyết thắng; quân dân trong tỉnh nêu cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ sản xuất và sẵn sàng chiến đấu (Báo Phú Khánh số 244, thứ Bảy ngày 10-3-1979).

 

 

Báo Phú Khánh số 247, thứ Tư ngày 21-3-1979 đăng “Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xã luận: “Việt Nam bách thắng”; “Loại khỏi vòng chiến đấu 62.500 tên địch”.

Báo Phú Khánh số 247, thứ Tư ngày 21-3-1979 đăng “Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xã luận: “Việt Nam bách thắng”; “Loại khỏi vòng chiến đấu 62.500 tên địch”.

 

B.K.H
 

.

các thông tin tiện ích