KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT (4-10-1983 - 4-10-2018)

Một số hoạt động Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Khatoco

Thứ Tư, 03/10/2018, 23:51 [GMT+7]

Một số hoạt động Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Khatoco

Để hướng tới Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Khatoco, ngay từ ngày 4-10-2017, Ban lãnh đạo tổng công ty cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Khatoco đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Dưới đây là một vài hình ảnh tiêu biểu.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Lãnh đạo Tổng công ty rước đuốc truyền thống.</p>

Lãnh đạo Tổng công ty rước đuốc truyền thống.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Lãnh đạo Tổng công ty trao danh hiệu Khatoco 35 năm cho những cá nhân gắn bó với tổng công ty từ những ngày đầu thành lập.</p>

Lãnh đạo Tổng công ty trao danh hiệu Khatoco 35 năm cho những cá nhân gắn bó với tổng công ty từ những ngày đầu thành lập.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải sáng kiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất kinh doanh.</p>

Khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải sáng kiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất kinh doanh.

 

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Khatoco và Báo Khánh Hòa phối hợp trao Nhà tình nghĩa.</p>

Khatoco và Báo Khánh Hòa phối hợp trao Nhà tình nghĩa.

 

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Giải bóng đá hướng tới Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Khatoco.</p>

Giải bóng đá hướng tới Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Khatoco.

 

P.V (Tổng hợp)
         

.

các thông tin tiện ích