Chương trình truyền hình Đài PTTH Khánh Hòa từ ngày 25-11 đến 1-12-2019

Chủ Nhật, 24/11/2019, 15:12 [GMT+7]

THỨ 2 NGÀY 25-11

Thời gian

Nội dung

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mật mã song sinh (Tập 24+25)

1g35

LỜI TRÁI TIM

Bốn mùa yêu thương

2g05

PHIM VIỆT NAM

Trả giá (Tập 28+29)

3g35

CHUYÊN MỤC CÔNG NGHỆ VÀ CUỘC SỐNG

Nghiên cứu mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ

3g45

NHỮNG KHÚC VỌNG XƯA

 

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trái tim vàng (Tập 13+14)

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Người viết trẻ

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

TÁC GIẢ TÁC PHẨM

Tác giả Trương Tấn Minh

7g00

PHIM VIỆT NAM

Trả giá (Tập 28+29)

8g35

PHIM KHOA HỌC

Hoa viên khổng lồ của Singapore

9g25

KHOA GIÁO

Từ tư liệu dòng họ đến di sản thế giới

9g50

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

 

10g15

CHUYÊN MỤC CÔNG NGHỆ VÀ CUỘC SỐNG

Nghiên cứu mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Học viện phép thuật (Tập 18)

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Siêu đầu bếp (Tập 40)

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Long châu truyền kỳ (Tập 52)

12g50

PHIM VIỆT NAM

Dã tâm thiên thần (Tập 23)

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mình yêu nhau đi (Tập 20)

14g45

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Những vùng biển hoang vắng

15g30

CHUYÊN MỤC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Quản lí đất nông nghiệp

15g40

ĐIỂM HẸN VĂN HÓA

Nước mắm Nam Ô

15g50

CHUYÊN MỤC PHỤ NỮ CUỘC SỐNG

Chi hội mẫu

16g00

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

16g25

PHÓNG SỰ

Điểm đến du lịch Hà Nam

16g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Nghề giáo

16g45

CHUYÊN MỤC GIÁO DỤC

Tuyên truyền về An toàn giao thông trong trường học

16g55

PHIM HOẠT HÌNH

Oyee-O – Hòn đảo ca hát (Tập 25+26)

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trái tim vàng (Tập 24)

18g05

PHÓNG SỰ

Ngân Hàng chính sách xã hội

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Nghề giáo

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mình yêu nhau đi (Tập 21)

21g00

PHIM VIỆT NAM

Đặc vụ ở Macao (Tập 31)

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Long châu truyền kỳ (Tập 52)

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

KHOA GIÁO

Từ tư liệu dòng họ đến di sản thế giới

23g35

BẢN TIN TIẾNG NGA

23g45

CHUYÊN MỤC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Quản lí đất nông nghiệp

 

THỨ 3 NGÀY 26-11 

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mật mã song sinh (Tập 26+27)

1g30

TRUYỀN HÌNH TIẾNG DÂN TỘC

Sáp nhập - Tinh giản, chịn lọc

2g00

PHIM VIỆT NAM

Trả giá (Tập 30+31)

3g30

PHIM TÀI LIỆU

Hành trình truyền lửa

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trái tim vàng (Tập 15+16)

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

ĐIỂM HẸN VĂN HÓA

Nước mắm Nam Ô

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHÓNG SỰ

Biết để dựng và xây

7g00

PHIM VIỆT NAM

Trả giá (Tập 30+31)

8g35

THỜI TRANG QUỐC TẾ

Thời trang quốc tế thu đông 2019 (Số 36)

9g00

CHUYÊN MỤC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Quản lí đất nông nghiệp

9g10

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Những vùng biển hoang vắng

9g55

KHOA GIÁO

Con “chính chủ”

10g15

CHUYÊN MỤC GIÁO DỤC

Tuyên truyền về An toàn giao thông trong trường học

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Học viện phép thuật (Tập 19)

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Siêu đầu bếp (Tập 41)

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Long châu truyền kỳ (Tập 53)

12g45

PHIM VIỆT NAM

Dã tâm thiên thần (Tập 24)

13g30

TRUYỀN HÌNH QUÂN KHU 5

13g45

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g55

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g05

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mình yêu nhau đi (Tập 21)

14g50

PHIM KHOA HỌC

Hoa viên khổng lồ của Singapore

15g40

KHOA GIÁO

Gai thoái hóa cột sống

15g50

THỜI TRANG QUỐC TẾ

Thời trang quốc tế thu đông 2019 (Số 36)

16g15

CHUYÊN MỤC CÔNG ĐOÀN

Tuổi nghỉ hưu

16g25

PHÓNG SỰ

Hạ tầng giao thông đô thị và phát triển du lịch

16g40

BẠN CẦN BIẾT

16g45

CHUYÊN MỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

Thanh tra giao thông đấy mạnh tuần tra kiểm soát giao thông

16g55

PHIM HOẠT HÌNH

Oyee-O – Hòn đảo ca hát (Tập 27+28)

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trái tim vàng (Tập 25)

18g05

CHUYÊN MỤC THUẾ

Đối thoại: “Doanh nghiệp nợ thuế bỏ trốn có mang theo hóa đơn – cơ hội cho việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp”

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Những người giữ bình yên cho phố

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mình yêu nhau đi (Tập 22)

21g00

PHIM VIỆT NAM

Đặc vụ ở Macao (Tập 32)

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Long châu truyền kỳ (Tập 53)

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

 

23g35

BẢN TIN TIẾNG NGA

23g45

CHUYÊN MỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

Thanh tra giao thông đấy mạnh tuần tra kiểm soát giao thông

 

THỨ 4 NGÀY 27-11

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mật mã song sinh (Tập 28+29)

1g35

THỜI TRANG QUỐC TẾ

Thời trang quốc tế thu đông 2019 (Số 36)

2g05

PHIM VIỆT NAM

Trả giá (Tập 32+33)

3g35

TỌA ĐÀM

Mười năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trái tim vàng (Tập 17+18)

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC DÂN SỐ

Khánh Sơn - Nỗ lực giảm thiểu tảo hôn

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHÓNG SỰ

Hạ tầng giao thông đô thị và phát triển du lịch

7g00

PHIM VIỆT NAM

Trả giá (Tập 32+33)

8g35

THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY

Câu chuyện nước sạch ở Singapor

9g00

LỜI TRÁI TIM

Bốn mùa yêu thương

9g30

CHUYÊN MỤC CÔNG ĐOÀN

Tuổi nghỉ hưu

9g40

KHOA GIÁO

Gai thoái hóa cột sống

9g50

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

10g15

CHUYÊN MỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

Thanh tra giao thông đấy mạnh tuần tra kiểm soát giao thông

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Học viện phép thuật (Tập 20)

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Siêu đầu bếp (Tập 42)

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Long châu truyền kỳ (Tập 54)

12g50

PHIM VIỆT NAM

Dã tâm thiên thần (Tập 25)

13g35

BẠN CẦN BIẾT

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mình yêu nhau đi (Tập 22)

14g45

PHIM TÀI LIỆU

Hành trình truyền lửa

15g45

CHUYÊN MỤC THUẾ

Đối thoại: “Doanh nghiệp nợ thuế bỏ trốn có mang theo hóa đơn – cơ hội cho việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp”

15g55

KHOA GIÁO

Những cải tiến cho nhà vùng ven biển

16g25

CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN CỬ TRI

Tiền độ xây cầu Cam lập

16g35

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Ghềnh nhảy

16g40

TỔNG HỢP THỂ THAO

16g55

PHIM HOẠT HÌNH

Oyee-O – Hòn đảo ca hát (Tập 29+30)

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trái tim vàng (Tập 26)

18g05

CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải cách hành chính ở Ninh Lộc

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Ghềnh nhảy

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mình yêu nhau đi (Tập 23)

21g00

PHIM VIỆT NAM

Đặc vụ ở Macao (Tập 33)

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Long châu truyền kỳ (Tập 54)

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

THỜI TRANG QUỐC TẾ

Thời trang quốc tế thu đông 2019 (Số 25)

23g35

BẢN TIN TIẾNG NGA

23g45

CHUYÊN MỤC DÂN SỐ

Khánh Sơn - Nỗ lực giảm thiểu tảo hôn

 

THỨ 5 NGÀY 28-11

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mật mã song sinh (Tập 30+31)

1g30

KHOA GIÁO

Những cải tiến cho nhà vùng ven biển

2g00

PHIM VIỆT NAM

Trả giá (Tập 34+35)

3g35

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thế giới trên đôi cánh – Phần 1: Bắc Mỹ

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trái tim vàng (Tập 19+20)

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải cách hành chính ở Ninh Lộc

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHIM TÀI LIỆU

Chị lao công

7g00

PHIM VIỆT NAM

Trả giá (Tập 34+35)

8g35

THỜI TRANG QUỐC TẾ

Thời trang quốc tế thu đông 2019 (Số 37)

9g00

VĂN HÓA THẾ GIỚI 

Ẩm thưc Trung Hoa – Câu chuyện về thực phẩm thiết yếu

9g45

KHOA GIÁO

Những cải tiến cho nhà vùng ven biển

10g15

CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN CỬ TRI

Tiền độ xây cầu Cam lập

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Học viện phép thuật (Tập 21)

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Siêu đầu bếp (Tập 43)

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Long châu truyền kỳ (Tập 55)

12g50

PHIM VIỆT NAM

Dã tâm thiên thần (Tập 26)

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mình yêu nhau đi (Tập 23)

14g45

TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SĨ

15g20

CHUYÊN MỤC DÂN SỐ

Khánh Sơn - Nỗ lực giảm thiểu tảo hôn

15g30

THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY

Câu chuyện nước sạch ở Singapor

15g55

PHÓNG SỰ

Về miền Phủ Đệ Huế

16g15

THỜI TRANG QUỐC TẾ

Thời trang quốc tế thu đông 2019 (Số 37)

16g40

BẠN CẦN BIẾT

16g45

CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT

Những lưu ý về lãi suất trong hợp đồng vay

16g55

PHIM HOẠT HÌNH

Oyee-O – Hòn đảo ca hát (Tập 31+32)

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trái tim vàng (Tập 27)

18g05

CHUYÊN MỤC HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH   

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Tấm lòng của biển

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mình yêu nhau đi (Tập 24)

21g00

PHIM VIỆT NAM

Đặc vụ ở Macao (Tập 34 – Cuối)

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Long châu truyền kỳ (Tập 55)

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

23g35

BẢN TIN TIẾNG NGA

23g45

CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT

Những lưu ý về lãi suất trong hợp đồng vay

 

THỨ 6 NGÀY 29-11

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mật mã song sinh (Tập 32+33)

1g30

THỜI TRANG QUỐC TẾ

Thời trang quốc tế thu đông 2019 (Số 37)

2g00

PHIM VIỆT NAM

Trả giá (Tập 36+37)

3g35

CHƯƠNG TRÌNH THƠ

Nhà thơ Vạn Lộc

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trái tim vàng (Tập 21+22)

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN CỬ TRI

Tiền độ xây cầu Cam lập

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHÓNG SỰ

Về miền Phủ Đệ Huế

7g05

PHIM VIỆT NAM

Trả giá (Tập 36+37)

8g40

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thế giới trên đôi cánh – Phần 1: Bắc Mỹ

9g30

PHIM TÀI LIỆU

Trở về

10g15

CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT

Luật giám định và những nội dung cần sửa đổi

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Học viện phép thuật (Tập 22)

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Siêu đầu bếp (Tập 44)

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Long châu truyền kỳ (Tập 56)

12g50

PHIM VIỆT NAM

Dã tâm thiên thần (Tập 27)

13g35

BẠN CẦN BIẾT

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mình yêu nhau đi (Tập 24)

14g45

VĂN HÓA THẾ GIỚI 

Ẩm thưc Trung Hoa – Câu chuyện về thực phẩm thiết yếu

15g30

CHUYÊN MỤC HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH   

15g40

PHIM TÀI LIỆU

Chị lao công

15g55

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

16g20

MÀU THỜI GIAN

Dạ cổ hoài lang

16g35

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Văn hóa Chăm trên đất Khánh Hòa

16g40

PHÓNG SỰ

Các vấn đề cần quan tâm trong quản lý trật tự giao thông

16g55

PHIM HOẠT HÌNH

Oyee-O – Hòn đảo ca hát (Tập 33+34 – Cuối)

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trái tim vàng (Tập 28)

18g05

NHỮNG CHUYẾN ĐI THÚ VỊ (SỐ 8)

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Văn hóa Chăm trên đất Khánh Hòa

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mình yêu nhau đi (Tập 25)

21g00

PHIM VIỆT NAM

Hoa hồng thép (Tập 1)

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Long châu truyền kỳ (Tập 56)

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

THỜI TRANG QUỐC TẾ

Thời trang quốc tế thu đông 2019 (Số 26)

23g35

BẢN TIN TIẾNG NGA

23g45

MÀU THỜI GIAN

Dạ cổ hoài lang

 

THỨ 7 NGÀY 30-11

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mật mã song sinh (Tập 34+35)

1g30

TRUYỀN HÌNH TIẾNG DÂN TỘC

Chuyện của Vừ Già Pó

2g05

PHIM VIỆT NAM

Trả giá (Tập 38+39)

3g35

PHIM TÀI LIỆU

Trở về

4g20

PHÓNG SỰ

Khi người Mông xuống núi

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trái tim vàng (Tập 23+24)

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

ĐIỂM HẸN VĂN HÓA

Bảo tàng văn hóa Phật giáo

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

MÀU THỜI GIAN

Dạ cổ hoài lang

7g00

PHIM VIỆT NAM

Trả giá (Tập 38+39)

8g35

THỜI TRANG QUỐC TẾ

Thời trang quốc tế thu đông 2019 (Số 38)

9g00

PHIM TÀI LIỆU

Nghĩa hiệp

9g30

NHỮNG CHUYẾN ĐI THÚ VỊ (SỐ 8)

9g40

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Lớn lên nào

10g00

TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SĨ

10g35

PHÓNG SỰ

Các vấn đề cần quan tâm trong quản lý trật tự giao thông

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Siêu đầu bếp (Tập 45)

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Long châu truyền kỳ (Tập 57)

12g50

PHIM VIỆT NAM

Dã tâm thiên thần (Tập 28)

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mình yêu nhau đi (Tập 25)

14g45

CHƯƠNG TRÌNH THƠ

Nhà thơ Vạn Lộc

15g40

THỜI TRANG QUỐC TẾ

Thời trang quốc tế thu đông 2019 (Số 38)

16g05

PHIM TÀI LIỆU

Nghĩa hiệp

16g35

BẠN CẦN BIẾT

16g40

PHÓNG SỰ

Ninh Tân xây dựng Nông thôn mới

16g55

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Xây dựng LLVT trong tình hình mới

17g05

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Kids Dance ( Số 18 )

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trái tim vàng (Tập 29)

18g05

PHÓNG SỰ

Ngân hàng chính sách xã hội

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Nét đẹp vùng ven Thành phố Nha Trang

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mình yêu nhau đi (Tập 26)

21g00

PHIM VIỆT NAM

Hoa hồng thép (Tập 2)

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Long châu truyền kỳ (Tập 57)

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

23g35

BẢN TIN TIẾNG NGA

23g45

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Xây dựng LLVT trong tình hình mới

 

CHỦ NHẬT NGÀY 1-12 

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mật mã song sinh (Tập 36+37)

1g30

THỜI TRANG QUỐC TẾ

Thời trang quốc tế thu đông 2019 (Số 38)

2g00

PHIM VIỆT NAM

Trả giá (Tập 40+41)

3g35

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thế giới trên đôi cánh – Phần 2: Châu Phi

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trái tim vàng (Tập 25+26)

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC DU LỊCH

Du lịch và ẩm thực

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHÓNG SỰ

Ninh Tân xây dựng Nông thôn mới

7g00

PHIM VIỆT NAM

Trả giá (Tập 40+41)

8g35

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

9g00

QUÁN VĂN

Kí ức một thời

9g20

PHIM TÀI LIỆU

Những Bà mẹ”45”

9g45

PHIM KHOA HỌC

Người ngoài hành tinh thời cổ đại – Âm mưu của người Maya

10g20

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Xây dựng LLVT trong tình hình mới

10g30

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Kids Dance ( Số 18 )

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Siêu đầu bếp (Tập 46)

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Long châu truyền kỳ (Tập 58)

12g50

PHIM VIỆT NAM

Dã tâm thiên thần (Tập 29)

13g35

BẠN CẦN BIẾT

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mình yêu nhau đi (Tập 26)

14g45

CHUYÊN MỤC HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH   

14g55

NHỮNG KHÚC VỌNG XƯA

 

15g35

CHUYÊN MỤC QUY HOẠCH

Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị

15g45

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thế giới trên đôi cánh – Phần 2: Châu Phi

16g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Mái ấm

16g45

PHÓNG SỰ

Các vấn đề cần quan tâm trong quản lý trật tự giao thông

17g00

TẠP CHÍ TUỔI HOA

Em học thoát hiểm

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Trái tim vàng (Tập 30)

18g05

CHUYÊN MỤC DU LỊCH

Du lịch và ẩm thực

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Mái ấm

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mình yêu nhau đi (Tập 27)

21g00

TÔI LÀ HOA HẬU HOÀN VŨ VIỆT NAM 2019 (TẬP 9)

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Long châu truyền kỳ (Tập 58)

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

THỜI TRANG QUỐC TẾ

Thời trang quốc tế thu đông 2019 (Số 27)

23g35

BẢN TIN TIẾNG NGA

23g45

CHUYÊN MỤC QUY HOẠCH

Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị

 

 

.

các thông tin tiện ích