Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang từ 1-4 đến ngày 6-4

Thứ Hai, 29/03/2021, 22:08 [GMT+7]

Ngày

Đơn vị quản lý

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

01/04

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần đường Phong Châu (T.52B).

Từ 07h00 đến 17h00

Một phần đường: 2 tháng 4, Đoàn Kết (T.82A).

Từ 07h00 đến 17h00

Một phần đường: Chu Văn An, Nguyễn  Công Trứ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Chợ (T.13A).

Từ 07h00 đến 12h00

Khách hàng Khách sạn Surine (T.268).

Từ 06h00 đến 11h00

02/04

ĐL Trung tâm Nha Trang

Khách hàng Khách sạn Sao Biển (T.108).

Từ 08h00 đến 09h00

Khách hàng Chợ Xớm Mới (T.281).

Từ 09h30 đến 10h30

ĐL Vĩnh Nguyên

Một phần thôn Phước Hạ (T.23F).

Từ 07h00 đến 11h00

Một phần Khu dân cư Hòn R 2 (T.18).

Từ 14h00 đến 17h00

03/04

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần đường Phương Sài (T.48B).

Từ 07h00 đến 17h00

Một phần đường: Hoàng Hoa Thám, Trần Văn Ơn, Lý Tự Trọng (T.61C).

Từ 07h00 đến 15h00

Một phần đường: Hoàng Hoa Thám, Trần Văn Ơn, Lý Tự Trọng (T.61E).

Từ 13h30 đến 14h30

 

05/04

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần đường: Trần Bình Trọng, Nguyễn Hữu Huân, Phù Đổng (T.20B).

Từ 07h00 đến 14h00

Một phần đường: Trần Bình Trọng, Nguyễn Hữu Huân, Phù Đổng (T.20A).

Từ 13h00 đến 14h00

Một phần đường: Miếu Bà, Cây Gáo (T.50G).

Từ 07h00 đến 15h00

ĐL Vĩnh Nguyên

Một phần đường: Phan Đăng Lưu, Nguyn Xí, Tôn Đức Thng, Bch Th Bưởi (T.12).

Từ 07h00 đến 11h00

Một phần đường Nguyn Văn Linh (T.13).

Từ 14h00 đến 17h00

06/04

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần đường: Nguyễn Thái Học, Hà Ra (T.75B).

Từ 07h00 đến 14h00

Một phần đường Kim Bồng (T.41B, T.68G).

Từ 07h30 đến 16h00

ĐL Vĩnh Nguyên

Một phần đường Trần Phú (T.05).

Từ 07h00 đến 11h00

Một phần đường: Yết Kiêu, Trần Phú (T.03B).  

Từ 14h00 đến 17h00

 

 

 

 

 

 

.

các thông tin tiện ích