Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang từ 28-3 đến3-4-2018

Chủ Nhật, 25/03/2018, 15:30 [GMT+7]

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

28/03/18

Cắt điện: T.222 (Sân bay NT), T.286 (NK quân khu 5), T.542 (Công ty ACC), T.110A, T.110C, T.110B, T.110D (Không Quân), T.426 (KS Anvista), T.430 (KS Bảo Anh), T.230 (KS Dendro Gold), T.219 (Đoàn an dưỡng 26), T.519 (Cty CP XL Thành An 96), T.514 (Nhà Công vụ trường SQKQ), T.05C (Trần Phú).

Từ 06h00 đến 12h00.

  Di dời ĐD trung áp và TBA T.05G.

  Thi công đấu nối TBA mới.

Cắt điện: T.05G (Trần Phú).

Từ 06h00 đến 16h30.

   Thi công lưới điện hạ áp.

 Di dời ĐD cáp ngầm hạ áp, sang nhánh r công tơ TBA T.05G.

Cắt điện: T.239 (K/s Duy Tân), T.434 (Trường CĐSP), T.12 4(Học viện Lục quân), T.143 (TT 4 Seasons).

Từ 07h30 đến 08h30.

 Thí nghiệm định kỳ hệ thống đo đếm.

Cắt điện: T.105 (KS Star city).

Từ 08h45 đến 09h45.

 Thí nghiệm định kỳ hệ thống đo đếm.

Cắt điện: T.283 (KS Novotel).

Từ 10h00 đến 11h00.

 Thí nghiệm định kỳ bộ MOF.

Cắt điện: Hạ áp T.40B (Đường Lê Hồng Phong).

Từ 07h30 đến 09h00.

 Cân pha và xử lý tiếp xúc lưới điện hạ áp.

Cắt điện: Hạ áp T.40C (Đường Lê Hồng Phong).

Từ 09h30 đến 11h00.

Cân pha và xử lý tiếp xúc lưới điện hạ áp.

29/03/18

Cắt điện: Hạ áp lộ D T.68 (Hòn Sện).

Từ 07h00 đến 10h00.

Di dời ĐD hạ áp.

Cắt điện: T.302 (Siêu thị Marximax).

Từ 07h30 đến 08h30.

 Thí nghiệm định kỳ bộ MOF.

Cắt điện: T.48A, T.48B (Phương Sài).

Từ 07h30 đến 11h30.

  Thay MBA trạm T.48A.

Cắt điện: T.19B (Cầu Dứa).

Từ 07h00 đến 10h30.

  Thay MBA trạm T.19B.

Cắt điện: Hạ áp T.40D (Đường Lê Hồng Phong).

Từ 07h30 đến 09h00.

Cân pha và xử lý tiếp xúc lưới điện hạ áp.

Cắt điện: Hạ áp T.24B (Đường Lê Hồng Phong).

Từ 09h30 đến 11h00.

  Cân pha và xử lý tiếp xúc lưới điện hạ áp.


30/03/18

Cắt điện: T.391, T.392, T.393, T.394, T.395, T.397 (KĐT Vĩnh Điềm Trung).

Từ 07h30 đến 10h30.

   Thí nghiệm định kỳ tủ RMU.

   Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: Hạ áp T.78C (khu vực Bình Tân - Đường Phùng Hưng).

Từ 07h30 đến 09h00.

   Cân pha và xử lý tiếp xúc lưới điện hạ áp.

Cắt điện: Hạ áp T.78E (khu vực Bình Tân - Đường Phùng Hưng).

Từ 09h30 đến 11h00.

    Cân pha và xử lý tiếp xúc lưới điện hạ áp.

 

03/04/18

Cắt điện: T.145 (Cty Công Dung).

Từ 07h00 đến 09h00.

   Thay TI định kỳ.

Cắt điện: T.193B (Cty Ngọc Long).

Từ 09h00 đến 10h30.

   Thay TI định kỳ.

Cắt điện: T.400 (Tịnh xá Ngọc Ấn).

Từ 10h30 đến 11h30.

  Thay TI định kỳ.

Cắt điện: T.98 (Nuôi tôm Vĩnh Xuân).

Từ 11h30 đến 13h00.

  Thay TI định kỳ.

 

.

các thông tin tiện ích