Gia hạn thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng

Thứ Tư, 08/09/2021, 21:16 [GMT+7]

Gia hạn thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01 quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


Theo đó, Thông tư số 14 sửa đổi phạm vi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí theo hướng bao gồm cả khoản nợ phát sinh từ ngày 10-6-2020 đến trước ngày 1-8 (thay vì chỉ bao gồm các khoản nợ phát sinh đến trước ngày 10-6-2020 theo quy định tại Thông tư số 01). Thông tư số 14 cũng sửa đổi phạm vi cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí đối với nghĩa vụ trả nợ gốc và (hoặc) lãi phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày 30-6-2022 (thay vì từ ngày 23-1-2020 đến ngày 31-12 theo quy định tại Thông tư số 01).


Về thời gian thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí cũng được kéo dài đến ngày 30-6-2022, tăng thêm 6 tháng so với quy định tại Thông tư số 01.


Thông tư số 14 có hiệu lực từ ngày 7-9.


H.DUNG

.

các thông tin tiện ích