Mở rộng tín dụng để hạn chế "tín dụng đen"

Chủ Nhật, 24/03/2019, 21:58 [GMT+7]

Mở rộng tín dụng để hạn chế "tín dụng đen"

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi “tín dụng đen” với một số nội dung chủ yếu như: quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong quá trình cho vay các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cho vay phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phối hợp với ngành Ngân hàng đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền cấp xã phối hợp với ngành Ngân hàng hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; hỗ trợ ngành Ngân hàng trong quá trình xác minh nhu cầu vốn tiêu dùng chính đáng, cấp bách của người dân nhằm hạn chế người dân tìm đến những nguồn vốn không chính thức.


Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành cần thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty được cấp phép hoạt động dịch vụ tài chính, các cửa hiệu cầm đồ để chấn chỉnh kịp thời những hành vi phạm pháp; chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về nguy cơ, tác hại của “tín dụng đen”, giới thiệu các kênh cung ứng vốn tín dụng chính thức để người dân tiếp cận với các dịch vụ tài chính lành mạnh. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, dành một phần nguồn vốn của địa phương ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay các đối tượng chính sách xã hội; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất theo đúng quy hoạch nhằm hạn chế rủi ro khi xảy ra hạn hán, mất mùa, mất giá... gây thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích