09:10, 12/10/2022

Thêm chủ thể trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung Đề án thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung Đề án thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.


Cụ thể, về chủ thể thực hiện, ngoài các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh, đối với nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch, đề án bổ sung thêm các hội, hiệp hội, trung tâm điều hành hoặc tổ chức tương đương.


Về sản phẩm, vẫn chia thành 6 nhóm sản phẩm, nhưng có sự thay đổi là gộp nhóm 4 vải may mặc và nhóm 5 thủ công mỹ nghệ thành một nhóm là hàng thủ công mỹ nghệ; đồng thời bổ sung nhóm 5 sinh vật cảnh. Như vậy, chương trình có 6 nhóm sản phẩm gồm: Thực phẩm; đồ uống; dược liệu và sản phẩm từ dược liệu; hàng thủ công mỹ nghệ; sinh vật cảnh; dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Việc điều chỉnh, bổ sung này không ảnh hưởng đến nguồn kinh phí thực hiện đề án.


H.Đ