Tăng cường công tác đăng ký nuôi trồng thủy sản

Chủ Nhật, 26/06/2022, 23:35 [GMT+7]

Tăng cường công tác đăng ký nuôi trồng thủy sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc tăng cường công tác đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT).


Theo đó, Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ NN-PTNT theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đề xuất tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo đúng quy định pháp luật; khẩn trương rà soát, tổng hợp, thống kê tình hình thực hiện cấp giấy xác nhận trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh; đồng thời, định kỳ ngày 20 hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện cấp giấy xác nhận về Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh.


Trước đó, Bộ NN-PTNT có văn bản đề nghị các địa phương trên cả nước rà soát, thống kê, báo cáo tình hình thực hiện cấp giấy xác nhận tổng số cơ sở nuôi trồng thủy sản, tổng số hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận đã tiếp nhận, tổng số cơ sở đã cấp giấy xác nhận, tổng số hồ sơ đã thẩm định nhưng không đạt, lý do, đề xuất giải pháp; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thủy sản đối với các cơ sở đủ điều kiện cấp giấy xác nhận mà không nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; tăng cường thông tin tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở nuôi thuộc diện phải cấp giấy xác nhận theo quy định. Đối với các hồ sơ cấp giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực đủ điều kiện, khẩn trương thẩm định, cấp giấy xác nhận theo quy định và phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích