11:06, 27/06/2022

Sản lượng hải sản khai thác đạt khoảng 41.000 tấn

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 tháng đầu năm 2022, tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhất là chi phí chuyến biển tăng cao nhưng ngư dân trên địa bàn toàn tỉnh vẫn nỗ lực vươn khơi khai thác, với tổng sản lượng hải sản khai thác được khoảng 41.000 tấn, trong đó riêng sản lượng cá ngừ vây vàng mắt to đạt 1.470 tấn, các loại cá ngừ khác đạt 10.530 tấn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 tháng đầu năm 2022, tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhất là chi phí chuyến biển tăng cao nhưng ngư dân trên địa bàn toàn tỉnh vẫn nỗ lực vươn khơi khai thác, với tổng sản lượng hải sản khai thác được khoảng 41.000 tấn, trong đó riêng sản lượng cá ngừ vây vàng mắt to đạt 1.470 tấn, các loại cá ngừ khác đạt 10.530 tấn.


Hoạt động khai thác của ngư dân đã cung ứng được một phần nguyên liệu phục vụ cho hoạt động của 57 cơ sở sản xuất, chế biến xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm nay, ước kim ngạch xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 348,1 triệu USD, tăng 56,35% so với cùng kỳ năm 2021; sản phẩm thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được xuất khẩu đến 64 thị trường trên thế giới.


B.L