Sản lượng thủy sản nuôi trồng giảm

Thứ Hai, 06/09/2021, 21:51 [GMT+7]

Sản lượng thủy sản nuôi trồng giảm

Từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản nuôi trồng toàn tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 12.475 tấn, bằng 79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi nước mặn, nước lợ đạt hơn 12.442 tấn, bằng 79% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản nước ngọt đạt 33 tấn, bằng 50% so với cùng kỳ.


8 tháng năm 2021, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được hơn 851 tấn cá biển các loại, hơn 2.610 tấn tôm thẻ chân trắng, 84 tấn tôm sú, hơn 8.897 tấn các loại thủy sản nuôi trồng khác như: tôm hùm, ốc hương, rong nho…


B.L

.

các thông tin tiện ích