Tháng 4: Tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 10.493 tỷ đồng

Thứ Hai, 03/05/2021, 21:54 [GMT+7]

Tháng 4: Tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 10.493 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 đạt hơn 10.493 tỷ đồng, tăng 3,4% so với tháng trước; trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hơn 5.746 tỷ đồng, tăng 4,46%. Cụ thể, các ngành: Dịch vụ lưu trú, ăn uống 1.085 tỷ đồng, tăng 13,06%; du lịch lữ hành 17 tỷ đồng, tăng 7,67%; thương mại gần 4.178 tỷ đồng, tăng 2,66% và dịch vụ khác gần 467 tỷ đồng, tăng 2,34%.


4 tháng đầu năm, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 42.695 tỷ đồng, tăng 7,69% so với cùng kỳ năm trước; trong đó các doanh nghiệp thương mại dịch vụ nhà nước hơn 6.450 tỷ đồng, tăng 11%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng hơn 23.164 tỷ đồng, tăng 9,89% so với cùng kỳ năm trước...


K.H

.

các thông tin tiện ích