Năm 2021, Khánh Sơn phấn đấu thu ngân sách đạt 16,4 tỷ đồng

Thứ Hai, 04/01/2021, 22:26 [GMT+7]

Năm 2021, Khánh Sơn phấn đấu thu ngân sách đạt 16,4 tỷ đồng

Năm 2021, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 16,4 tỷ đồng, bao gồm: Thu thuế khu vực ngoài quốc doanh 8,4 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 2,5 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 2,4 tỷ đồng...


Năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt hơn 19,6 tỷ đồng, vượt 7,1% dự toán, tăng 44,4% so với năm 2019. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân vượt 31% và tăng 96% so với năm 2019; thu tiền sử dụng đất gần 3 tỷ đồng, vượt dự toán 96%, tăng 142% so với năm 2019... Tuy nhiên, còn 3/9 khoản thu không hoàn thành dự toán. Trong năm, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan thuế tăng cường công tác quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, chống thất thu, gian lận thuế và khai thác tăng thêm nguồn thu mới cho ngân sách.


ĐINH LUẬN


 

.

các thông tin tiện ích