Tiếp tục điều tra, rà soát tàu cá

Thứ Hai, 01/06/2020, 22:48 [GMT+7]

Tiếp tục điều tra, rà soát tàu cá

Để đảm bảo công tác quản lý tàu cá theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017, Chi cục Thủy sản đang tiếp tục phối hợp với các địa phương điều tra, rà soát đối với số tàu cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ông Lê Đình Khiêm - Trưởng phòng Quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá (Chi cục Thủy sản) cho biết:

 - Kết quả điều tra, xác minh sơ bộ đến thời điểm này, trong tổng số 9.784 tàu trên toàn tỉnh, chỉ có 4.282 chiếc tàu đánh bắt, hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản (gồm 4.097 chiếc có chiều dài từ 6m trở lên và 185 chiếc có chiều dài dưới 6m); 543 tàu nuôi trồng thủy sản và dịch vụ khác; số còn lại là tàu không còn sở hữu do bị chìm mất tích, giải bản, chủ tàu đã bán đi hoặc chủ tàu không còn cư trú tại địa phương.


- Xin ông cho biết những biện pháp để thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá?


- Để thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá theo quy định của Luật Thủy sản, chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất UBND tỉnh việc xóa đăng ký tàu cá và cập nhật dữ liệu tàu cá trên phần mềm Vnfisbase đối với các tàu không còn sở hữu, tàu nuôi trồng thủy sản và dịch vụ khác. Đối với nhóm tàu đã bán hoặc chủ tàu không còn cư trú tại địa phương, tiến hành thông báo, niêm yết danh sách tại UBND cấp xã. Trong 2 tháng, nếu chủ tàu không thực hiện việc đăng ký lại, kiểm tra chứng nhận an toàn tàu cá và cấp giấy phép hoạt động thủy sản thì sẽ tiến hành xóa tên tàu cá.


Đối với nhóm tàu hoạt động đánh bắt, hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản, tiến hành xóa đăng ký, cập nhật dữ liệu tàu cá, bàn giao cho cấp huyện để giao lại cho UBND cấp xã quản lý đối với số tàu có chiều dài dưới 6m. Chi cục Thủy sản tiến hành quản lý, cấp phép khai thác thủy sản đối với nhóm tàu từ 6m trở lên.


- Cấp phép khai thác thủy sản là một trong những nội dung quan trọng để đáp ứng yêu cầu của Ủy ban châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (khai thác IUU). Việc này được triển khai như thế nào, thưa ông?


- Đến nay, việc điều tra, rà soát tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản vẫn đang được chi cục khẩn trương thực hiện để đảm bảo công tác quản lý tàu cá theo đúng quy định của Luật Thủy sản; đồng thời góp phần khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU. Tuy nhiên, việc cấp phép khai thác thủy sản đang gặp khó ở nhóm tàu có chiều dài từ 6m trở lên, công suất nhỏ hơn 20CV (trước đây phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý, hiện nay chuyển hồ sơ về lại Chi cục Thủy sản quản lý), hầu hết trong số 1.758 chiếc đang hoạt động đều trễ hạn giấy phép khai thác thủy sản. Các nhóm tàu khác thì việc cấp giấy phép khai thác thủy sản đã cơ bản hoàn thành.


Để đảm bảo 100% tàu cá hoạt động phải được cấp phép khai thác thủy sản, chi cục đang tiếp tục phối hợp với phòng kinh tế, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các địa phương để thông báo, tuyên truyền đến các chủ tàu tiến hành thủ tục cấp phép khai thác thủy sản theo đúng quy định. Chủ tàu cá cần nhanh chóng thực hiện nội dung này, bởi đây là quyền lợi và trách nhiệm của chủ tàu cá; nếu không thực hiện việc cấp phép khai thác thủy sản, tàu cá sẽ bị xóa tên đăng ký, bị xử lý vi phạm khi cho tàu hoạt động trên biển; các quyền lợi liên quan về sau đều không được giải quyết.   


- Xin cảm ơn ông!


HẢI LĂNG (Thực hiện) 
 

.

các thông tin tiện ích