Đảm bảo kế hoạch sản xuất tôm nước lợ năm 2020

Thứ Hai, 13/01/2020, 23:27 [GMT+7]

Đảm bảo kế hoạch sản xuất tôm nước lợ năm 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt một số giải pháp để đảm bảo kế hoạch sản xuất tôm nước lợ năm 2020.


Theo đó, ngành yêu cầu các đơn vị chuyên môn thực hiện tốt việc ký kết quy chế phối hợp giữa các địa phương trong việc quản lý giống tôm nước lợ; tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống tôm theo quy định; hướng dẫn các cơ sở nuôi tôm nước lợ đăng ký mã số cơ sở nuôi. Trên cơ sở khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2020, chủ động xây dựng lịch mùa vụ chi tiết thả giống tôm nước lợ, hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm nước lợ, triển khai kế hoạch ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn phù hợp với từng vùng sinh thái trên địa bàn. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn cần tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ vùng nuôi; chủ động quan trắc cảnh báo môi trường, cập nhật thông tin và thông báo kịp thời đến vùng nuôi và người nuôi; tổ chức kiểm soát có hiệu quả các bệnh trên tôm; đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh tôm giống, sản xuất và kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm theo quy định…


H.L

.

các thông tin tiện ích