Tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Thứ Tư, 18/12/2019, 20:45 [GMT+7]

Tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ngày 18-12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lớp tập huấn “Đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh năm 2019”. Gần 100 học viên là thành viên hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP các cấp, đại diện các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan tham dự.


Các học viên được trang bị những kiến thức tổng quan về Chương trình OCOP, các khái niệm về OCOP, hệ thống tổ chức OCOP và nhân sự, quy trình và thực hành đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP.


Sau hơn 1 năm triển khai, Chương trình OCOP Khánh Hòa đã hoàn thiện hệ thống chỉ đạo, thực hiện từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho các chủ thể; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chủ thể tham gia. Tổng số sản phẩm tham gia OCOP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 là 33 sản phẩm. Quá trình triển khai phát sinh một số khó khăn vướng mắc, đặc biệt là việc triển khai và tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia. Lớp tập huấn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc này.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích