Thu ngân sách năm 2019: Một số khoản không đạt như dự toán

Thứ Tư, 02/10/2019, 21:11 [GMT+7]

Thu ngân sách năm 2019: Một số khoản không đạt như dự toán

Tính đến ngày 19-9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện hơn 13.056 tỷ đồng, đạt 77,7% dự toán; trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 2.003 tỷ đồng, thu nội địa đạt hơn 11.053 tỷ đồng. Có 12/17 khoản thu đạt và vượt dự toán, 5 khoản thu không đạt dự toán.


5 khoản thu không đạt dự toán


Trong 12 khoản thu đạt và vượt dự toán có một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, thu thuế bảo vệ môi trường, thu tiền sử dụng đất và thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế.

 

Người nước ngoài làm thủ tục tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.

Người nước ngoài làm thủ tục tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.


Theo ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính, 5 khoản thu không đạt dự toán gồm: Một là thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, ước thực hiện cả năm đạt 3.175 tỷ đồng, đạt 97,1% dự toán, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Khoản thu này không đạt dự toán do Trung ương giao khu vực này 3.270 tỷ đồng (chiếm 20% trong tổng thu nội địa), địa phương đã phân bổ cho Tổng Công ty Khánh Việt 2.650 tỷ đồng, Công ty TNHH một thành viên Yến sào Khánh Hòa 402 tỷ đồng, các doanh nghiệp có số phát sinh trong năm 2018 là 30 tỷ đồng, dự toán chưa có địa chỉ phân bổ 188 tỷ đồng. Chính vì dự toán 188 tỷ đồng chưa có địa chỉ nên địa phương rất khó phân bổ trong quá trình giao dự toán. Hai là khoản thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, ước thực hiện cả năm 4.330 tỷ đồng, hụt thu 570 tỷ đồng, đạt 88,4% dự toán và tăng 9,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm thu so với dự toán do số thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại thời điểm xây dựng dự toán năm 2019 là 800 tỷ đồng nhưng do các dự án lớn đã bán hết nên ước thực hiện cả năm chỉ đạt 456 tỷ đồng. Số thu từ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa ước cả năm nộp 558 tỷ đồng, đạt 82% dự toán (giảm 97 tỷ đồng) do khi xây dựng dự toán năm 2019 giao cho công ty đã tính tăng sản lượng từ 51 triệu lít lên 63 triệu lít nhưng thực tế công ty không được Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tăng sản lượng như dự kiến nên số nộp không đạt dự toán giao. Số nộp còn lại từ các doanh nghiệp này ước thực hiện cả năm 3.316 tỷ đồng, bằng 96% dự toán, do ảnh hưởng bởi chuyển nhượng bất động sản. Ba là lệ phí trước bạ, ước thực hiện cả năm 610 tỷ đồng (hụt 100 tỷ đồng), đạt 85,9% dự toán cũng do ảnh hưởng từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Bốn là thu phí và lệ phí, ước thực hiện cả năm 990 tỷ đồng (hụt 160 tỷ đồng), đạt 86,1% dự toán. Số thu giảm do giảm từ khoản thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài (chiếm đến 77% tổng thu lĩnh vực này). Bên cạnh đó, hoạt động khai thác khoáng sản do đang tạm ngừng khai thác để lập thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định cũng đã ảnh hưởng đến nguồn thu này. Năm là thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, ước thực hiện cả năm 207 tỷ đồng (hụt thu 18 tỷ đồng), đạt 92% dự toán. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa ước thực hiện 198 tỷ đồng, đạt 101,5% dự toán và Công ty TNHH Xổ số điện toán ước thực hiện 9 tỷ đồng, đạt 30% dự toán.


Ông Phạm Hoài Trung - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh phân tích một số nguyên nhân: Nhiều khoản thu Trung ương giao dự toán cho tỉnh tăng cao so với số thực tế thực hiện năm 2018 ví dụ: Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 24,4%; phí, lệ phí tăng 25%... Trong khi tăng trưởng kinh tế năm 2019 không đạt được như kỳ vọng, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. Một số khoản thu năm 2018 tăng đột biến nhưng năm nay không còn nữa.


Tập trung thực hiện các giải pháp để tăng thu


Để phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách được giao năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Thuế và Hải quan đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, cơ quan thuế thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong công tác thuế, giải quyết hồ sơ nhanh gọn, kịp thời, đúng pháp luật, không để ùn tắc, tồn đọng, gây khó khăn cho người nộp thuế; định kỳ công bố công khai trên các phương tiện truyền thông những doanh nghiệp có thành tích tốt về thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời công khai các doanh nghiệp nợ thuế. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong quản lý thu, chống thất thu; ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế, lậu thuế; phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế, thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai việc sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…


UBND tỉnh yêu cầu ngành Hải quan thực hiện cải cách, hiện đại hóa thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới; giảm thiểu giấy tờ, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính để thu hút doanh nghiệp làm thủ tục xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu Khánh Hòa. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm có độ rủi ro cao; tăng cường thu hồi nợ thuế…


NAM DU

 


 

Tổng thu ngân sách cả năm 2019 ước thực hiện 16.988 tỷ đồng, vượt 1,1% dự toán, bằng 77,6% năm trước; chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm 13.988 tỷ đồng, vượt 15% dự toán.


Về tình hình thu hồi nợ thuế, đến ngày 31-7, tổng số tiền nợ thuế 757 tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2018. Trong đó, nợ thông thường 416 tỷ đồng, nợ khó thu 319 tỷ đồng, nợ chờ điều chỉnh 22 tỷ đồng. Dự kiến, đến cuối năm 2019, số nợ thuế khoảng 783 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2018.


Năm 2020, tỉnh xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước 16.345 tỷ đồng, bằng 96,2% so với ước thực hiện năm 2019; dự toán chi ngân sách địa phương 12.950 tỷ đồng. 

  

.

các thông tin tiện ích