Sản lượng khai thác thủy sản đạt 57.000 tấn

Thứ Hai, 08/07/2019, 21:30 [GMT+7]

Sản lượng khai thác thủy sản đạt 57.000 tấn

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 tháng đầu năm 2019, nhờ điều kiện thời tiết khá thuận lợi, các chính sách hỗ trợ trong khai thác thủy sản đã được triển khai kịp thời nên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển sản xuất. Kết quả, ngư dân toàn tỉnh đã khai thác được 57.000 tấn thủy sản các loại, đạt 57,4% kế hoạch năm 2019.


Hiện nay, ngành Thủy sản tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 có hiệu lực từ đầu năm 2019; Nghị định 26 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Chỉ thị số 45 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đến nay, nhận thức của ngư dân trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không có trường hợp tàu cá nào bị nước ngoài bắt giữ, việc thực hiện các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cũng được cộng đồng ngư dân tuân thủ…


B.L

.

các thông tin tiện ích