Thủy sản Khánh Hòa xuất khẩu đến 64 thị trường

Thứ Tư, 05/06/2019, 22:29 [GMT+7]

Thủy sản Khánh Hòa xuất khẩu đến 64 thị trường

Theo Chi cục Thủy sản, đến nay, các sản phẩm thủy sản Khánh Hòa đã có mặt tại 64 thị trường trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh tăng nhanh hàng năm, đến năm 2018 đạt 573,1 triệu USD, chiếm hơn 60% giá trị xuất khẩu của ngành Nông nghiệp tỉnh.
 
Hiện nay, toàn tỉnh có 44 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thủy sản được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ngành, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như: Công ty TNHH Hải Vương, Công ty CBXK F17, Công ty TNHH Hải Long, Công ty TNHH Thịnh Hưng, Công ty TNHH Tín Thịnh… Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 189,23 triệu USD, tăng 10,93% so với cùng kỳ năm trước.
 
B.L
.

các thông tin tiện ích