Tạm dừng giải quyết thủ tục đất đai tại huyện Vạn Ninh

Thứ Năm, 10/05/2018, 17:31 [GMT+7]

Tạm dừng giải quyết thủ tục đất đai tại huyện Vạn Ninh

Ngày 9-5, ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi UBND huyện Vạn Ninh, các sở Tài nguyên – Môi trường, Xây dựng, Tư Pháp và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong yêu cầu tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

 

Theo văn bản này, ngày 18-1 và ngày 20- 4, UBND tỉnh đã ban hành hai chỉ thị tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh; chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời hiện nay Quốc hội đang xem xét thông qua Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (có khu vực huyện Vạn Ninh). UBND tỉnh cũng đang triển khai công tác lập quy hoạch khu vực huyện Vạn Ninh để đáp ứng yêu cầu phát triển khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có hiệu lực. Tuy nhiên hiện nay tình hình vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Vạn Ninh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, tách thửa… của các tổ chức, cá nhân nhằm thu gom đất, đẩy giá đất lên cao, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai.

 

Đất ven biển thuộc thị trấn Vạn Giã có thời điểm giá được đẩy lên khoảng 50 triệu đồng/m2
Đất ven biển thuộc thị trấn Vạn Giã có thời điểm giá được đẩy lên khoảng 50 triệu đồng/m2

 

Để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh trong thời gian từ nay đến khi Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt có hiệu lực, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Vạn Ninh phối hợp các sở: Tài nguyên – môi trường, Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong cùng các cơ quan liên quan triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Kể từ ngày 9-5, tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện việc tách thửa cho đến khi Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt có hiệu lực và Quy hoạch chung xây dựng Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

Theo văn bản này, các trường hợp bị tạm dừng gồm: Thứ nhất: chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp (gồm các loại đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác) sang đất phi nông nghiệp; trừ trường hợp chuyển mục đích sang đất ở (theo hạn mức) đối với thửa đất có đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Thứ hai: hồ sơ tách thửa theo Quyết định số 32 ngày 21-12-2014 của UBND tỉnh; trừ trường hợp tách thửa do nhận thừa kế theo quy định pháp luật và theo bản án của tòa án. Thứ ba: hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Vạn Ninh chỉ đạo các xã, thị trấn không thực hiện chứng thực hợp đồng đối với các trường hợp trên.

 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức hành nghề công chứng, văn phòng chứng thực, văn phòng thừa phát lại thực hiện nghiêm các quy định trong việc chứng thực theo nội dung văn bản này.

 

VĂN KỲ

 

.

các thông tin tiện ích