09:03, 25/03/2023

Miễn đăng kiểm lần đầu với xe cơ giới chưa qua sử dụng

Ngày 21/3/2023, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 2/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, có hai nội dung đáng chú ý...

Ngày 21/3/2023, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 2/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, có hai nội dung đáng chú ý. Đó là miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và điều chỉnh chu kỳ kiểm định một số loại xe cơ giới. Thông tư có hiệu lực từ 22/3/2023.
 

 

Theo TTXVN