01:08, 16/08/2022

Hơn 251,45 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 14/8/2022 có 152.167 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 251.456.299 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 13.536.576 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.583.412 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 216.336.311 liều.
 

Trong ngày 14/8/2022 có 152.167 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 251.456.299 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 13.536.576 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.583.412 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 216.336.311 liều.
 
 
 
 
Theo TTXVN