09:07, 22/07/2022

Hơn 241,48 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 21/7/2022 có 457.727 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 241.480.787 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 10.919.204 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 19.949.234 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 210.612.349 liều.
 

Trong ngày 21/7/2022 có 457.727 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 241.480.787 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 10.919.204 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 19.949.234 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 210.612.349 liều.
 
Theo TTXVN