09:07, 19/07/2022

Hơn 239,61 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 18/7/2022 có 371.709 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 239.615.795 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 209.759.263 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 19.516.697 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 10.339.835 liều.
 

Trong ngày 18/7/2022 có 371.709 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 239.615.795 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 209.759.263 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 19.516.697 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 10.339.835 liều.
 
 
 
 
Theo TTXVN