Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Chủ Nhật, 14/11/2021, 07:21 [GMT+7]
Ngày 13/11/2021, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó, Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.700 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.784.600 tỷ đồng.
 
 

 

 

Đ.T