Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2022

Thứ Sáu, 12/11/2021, 22:21 [GMT+7]
Với 472/472 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Nghị quyết gồm 4 điều, trong đó đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6-6,5% GDP bình quân đầu người đạt 3.900 đô la Mỹ (USD)…
 

 

Theo TTXVN