09:10, 02/10/2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa (cập nhật đến 7 giờ, ngày 2-10-2021)

     

 

 

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa