05:10, 11/10/2021

Giá xăng E5 RON 92 tăng 967 đồng/lít

Từ 15h ngày 11/10/2021, giá xăng E5 RON 92 tăng 967 đồng/lít (tương đương 4,7%) lên 21.683 đồng/lít và giá xăng RON 95-III tăng 934 đồng/lít (tương đương 4,26%) lên 22.879 đồng/lít.

 

Từ 15h ngày 11/10/2021, giá xăng E5 RON 92 tăng 967 đồng/lít (tương đương 4,7%) lên 21.683 đồng/lít và giá xăng RON 95-III tăng 934 đồng/lít (tương đương 4,26%) lên 22.879 đồng/lít.

 

 

 Theo TTXVN