Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thứ Hai, 25/10/2021, 10:22 [GMT+7]

Ngày 25-10, UBND tỉnh Khánh Hòa có Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão (cơn bão số 9) và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

Dưới đây là toàn văn công điện:

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.T