Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa (cập nhật đến 7 giờ, ngày 1-9-2021)

Thứ Tư, 01/09/2021, 08:39 [GMT+7]

 

 

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa