Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa (cập nhật đến 17 giờ, ngày 18-9-2021)

Thứ Bảy, 18/09/2021, 20:13 [GMT+7]

 

 

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa