Hướng dẫn giám sát đối với người trở về tỉnh Khánh Hòa từ các địa phương khác

Thứ Bảy, 19/06/2021, 22:17 [GMT+7]
Hướng dẫn giám sát đối với người trở về tỉnh Khánh Hòa từ các địa phương khác
 (Cập nhật ngày 19/6/2021)
 
 
 
1. Thực hiện công văn số 2525/SYT-NVYD ngày 18/6/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn giám sát, cách ly y tế đối với người đến, trở về Khánh Hoà từ các địa phương khác (đính kèm phụ lục 1).
 
 
 
 
2. Các mốc dịch tễ liên quan bệnh nhân Covid-19 tại các tỉnh, thành phố (đính kèm tại phụ lục 2)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Tâm