Một số điểm mới trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Thứ Ba, 26/05/2020, 00:01 [GMT+7]
Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được xây dựng thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đường bộ. Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) có nhiều điểm mới rất đáng chú ý.
 

 

Theo TTXVN