Quán triệt sâu sắc quan điểm "chống dịch như chống giặc"

Thứ Sáu, 24/04/2020, 22:21 [GMT+7]
Ngày 24-4, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký Công điện khẩn về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong đó nêu rõ tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”.

 

 
 
Xuân Thuần