Họp trực tuyến Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN, ASEAN+3 về COVID-19

Thứ Ba, 14/04/2020, 17:36 [GMT+7]
Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về Ứng phó dịch bệnh COVID-19 diễn ra ngày 14/4/2020 theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chủ trì các hội nghị này trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020.
 

 

 
 
TTXVN