Những thay đổi của Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

Thứ Ba, 01/08/2017, 10:36 [GMT+7]
Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể vừa được thông qua có nhiều thay đổi lớn, nhất là kế hoạch giáo dục, phần tên gọi các môn học cũng như thời lượng học tập ở tầng môn học.

 

 
Theo TTXVN