Rà soát, sửa đổi, bổ sung các hương ước, quy ước

Thứ Năm, 08/11/2018, 22:05 [GMT+7]

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các hương ước, quy ước

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố được nêu trong Kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.


Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định của Thủ tướng Chính phủ về hương ước, quy ước; tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ Sở Tư pháp sang Sở Văn hóa và Thể thao. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm chủ trì, kiểm tra, xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, vi phạm quyền con người, quyền công dân.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích