Vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi bị phạt đến 20 triệu đồng

Thứ Tư, 03/03/2021, 22:33 [GMT+7]

Vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi bị phạt đến 20 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 14/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, trong đó quy định cụ thể mức phạt đối với vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi.


Cụ thể, nghị định quy định mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trang trại. Theo đó, hành vi vi phạm quy định về xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bị phạt tiền với các mức phạt như sau: Từ 1 đến 3 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, từ 3 đến 5 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa, từ 5 đến 7 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trạng quy mô lớn.


Hành vi vi phạm quy định về xử lý nước thải chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về nước thải chăn nuôi cho cây trồng bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, từ 5 đến 7 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa, từ 7 đến 10 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trạng quy mô lớn. Hành vi vi phạm quy định về xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi sẽ bị phạt tiền với mức phạt như trên.


Nghị định cũng quy định mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ. Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không có biện pháp xử lý phân, nước thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường và gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Ngoài ra, còn bị buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm nêu trên.


Nghị định có hiệu lực từ ngày 20-4-2021.


T.K

 

.

các thông tin tiện ích