11:01, 10/01/2023

Biển báo giao thông bị treo ngược

Hiện nay, trên Quốc lộ 1, ngay tại Trạm thu phí Ninh Lộc (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) có dựng trụ biển báo giao thông làn đường dành cho xe mô tô, xe gắn máy nhưng bị treo ngược.

Hiện nay, trên Quốc lộ 1, ngay tại Trạm thu phí Ninh Lộc (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) có dựng trụ biển báo giao thông làn đường dành cho xe mô tô, xe gắn máy nhưng bị treo ngược (ảnh). Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra, khắc phục cho treo lại biển báo trên.

 

Hiện nay, trên Quốc lộ 1, ngay tại Trạm thu phí Ninh Lộc (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) có dựng trụ biển báo giao thông làn đường dành cho xe mô tô, xe gắn máy nhưng bị treo ngược (ảnh).


 KIM SƠN