10:12, 28/12/2021

Cần chỉnh trang biển tên đường

Tại các ngã ba đường: Triệu Quốc Đạt - Lý Thái Tổ, Thoại Ngọc Hầu - Trần Quang Diệu, Huỳnh Văn Nghệ - Trần Đăng, Triệu Quốc Đạt - Triệu Quang Phục, Nguyễn Phi Khanh - Triệu Quang Phục, Lê Công Hạnh - Trần Khát Chân (TP. Nha Trang ), có biển tên đường bị gãy mất, mờ chữ, nghiêng (ảnh).

Tại các ngã ba đường: Triệu Quốc Đạt - Lý Thái Tổ, Thoại Ngọc Hầu - Trần Quang Diệu, Huỳnh Văn Nghệ - Trần Đăng, Triệu Quốc Đạt - Triệu Quang Phục, Nguyễn Phi Khanh - Triệu Quang Phục, Lê Công Hạnh - Trần Khát Chân (TP. Nha Trang ), có biển tên đường bị gãy mất, mờ chữ, nghiêng (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục để người đi đường dễ nhìn và bảo đảm mỹ quan.

 

 
THU LAN