Phản hồi:

Về việc di dời các trụ điện ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang: Đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ

Chủ Nhật, 23/08/2020, 22:20 [GMT+7]

Về việc di dời các trụ điện ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang: Đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ

Báo Khánh Hòa thứ Tư, ngày 12-8-2020 có bài viết: “Nhiều trụ điện giữa đường ở khu dân cư” phản ánh một số tuyến đường Đặng Thai Mai, Sơn Ca, Song Tử Tây (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) có nhiều trụ điện hiện hữu giữa đường; tình trạng này gây mất mỹ quan đô thị và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.


Sau khi báo phát hành, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Nha Trang, UBND xã Phước Đồng đã chủ trì mời đại diện Điện lực Vĩnh Nguyên, đại diện Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cùng khảo sát thống nhất vị trí di dời các trụ điện trên các tuyến đường Đặng Thai Mai, Sơn Ca và Song Tử Tây (do hiện trạng phần vỉa hè một số tuyến đường trên không đảm bảo diện tích để lắp đặt móng đế trụ và hành lang an toàn điện…). Ngoài ra, UBND xã còn phối hợp với thôn Phú Cường tiến hành lấy ý kiến của người dân tại khu vực nói trên. Tổng số trụ điện cần di dời là 11 trụ, trong đó có 2 trụ điện không phải lấy ý kiến người dân, 5 trụ điện người dân thống nhất di dời và 4 trụ người dân chưa thống nhất việc di dời với lý do không đảm bảo an toàn về điện mặc dù UBND xã và đại diện thôn đã giải thích và vận động.


Đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình nói trên để trình và xin ý kiến chỉ đạo của thành phố.


B.K.H
 

.

các thông tin tiện ích