Phản hồi:

Công ty Cổ phần Đầu tư VCN: Không đặt ra tiêu chí riêng để xét bán nhà ở xã hội

Thứ Sáu, 09/08/2019, 23:30 [GMT+7]

Công ty Cổ phần Đầu tư VCN: Không đặt ra tiêu chí riêng để xét bán nhà ở xã hội

Vừa qua, Báo Khánh Hòa nhận được đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Kiều Hoa, hiện đang công tác tại UBND phường Phước Tiến, TP. Nha Trang về một số vấn đề liên quan đến việc Công ty Cổ phần Đầu tư VCN không xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Khu đô thị VCN Phước Long II.


Vấn đề này, Công ty Cổ phần Đầu tư VCN phản hồi như sau: Căn cứ vào Điều 9 Quyết định số 47 ngày 29-12-2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa, bà được 78 điểm, trong đó:


- Tiêu chí 1: Tiêu chí khó khăn về nhà ở - chưa có nhà ở: 40 điểm.


- Tiêu chí 2: Tiêu chí về đối tượng - thuộc đối tượng 1: 30 điểm.


- Tiêu chí 3: Tiêu chí ưu tiên khác - tiêu chí hộ gia đình: 0 điểm (hộ gia đình có từ 2 người trở lên theo quy định mới được xét tiêu chí này và được nêu rõ tại mục 2 văn bản này).


- Tiêu chí 4: Tiêu chí cộng thêm điểm: Cán bộ/công chức/viên chức công tác từ 10 năm trở lên: 8 điểm.


Tại mẫu đơn số 01, bà khai hộ gia đình gồm 3 người là Bà Huỳnh Thị Lệ Dung (là mẹ); Nguyễn Thị Kiều Hoa (là con) và Nguyễn Nhật Long (là cháu); tuy nhiên bà không cung cấp sổ hộ khẩu này mà cung cấp sổ hộ khẩu số 330146200 chỉ có 2 người là Nguyễn Thị Kiều Hoa (chủ hộ) và Nguyễn Nhật Long (là con). Do đó, bà Huỳnh Thị Lệ Dung không có cơ sở để xét mua nhà ở xã hội.


Theo khoản 9 Điều 49 và Khoản 1 Điều 50 Luật Nhà ở 2014, nếu cháu Nguyễn Nhật Long là “Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập” thì mới được thuê nhà ở mà không được mua nhà ở xã hội.
Vậy, hồ sơ của bà không đủ căn cứ chấm thêm điểm theo Tiêu chí 3 “Hộ gia đình có 1 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 1 người thuộc đối tượng 2 (7 điểm); ở tiêu chí này hồ sơ của bà đạt điểm 0 theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 47 khi đăng ký mua nhà ở xã hội.


Hiện tại, danh sách chấm điểm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo thứ tự từ cao đến thấp tương ứng với số căn hộ nhà ở xã hội mà chủ đầu tư công bố đã được gửi cho các cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận. Khi có kết quả cuối cùng công ty sẽ gửi thông báo cụ thể đến bà được biết. Công ty cũng khẳng định rằng không đặt ra tiêu chí riêng để xét bán nhà ở xã hội mà luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.


B.K.H
 

.

các thông tin tiện ích