Sở Công Thương: Giải quyết gần 700 hồ sơ trực tuyến

Thứ Năm, 13/02/2020, 22:18 [GMT+7]

Sở Công Thương: Giải quyết gần 700 hồ sơ trực tuyến

Trong tháng 1, Sở Công Thương tiếp nhận 911 hồ sơ và đã giải quyết được 908 hồ sơ (đạt 99,67%). Trong đó, có 700 hồ sơ được giải quyết trực tuyến, đạt 74,67% (vượt 29,67% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao). Toàn bộ số hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

 

Người dân nhận kết quả hồ sơ  tại bộ phận một cửa Sở Công Thương.

Người dân nhận kết quả hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Công Thương.


Trong tháng, sở cũng đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, sở tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của sở.


Ngoài ra, sở còn đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp; tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào giải quyết công việc đối với các thủ tục hành chính theo quy định.


Nhật Minh


 

.

các thông tin tiện ích